Information & villkor

Övergripande information och villkor


Monterbygge-inflyttning:


Vi erbjuder tid för monterbygge och inflyttning under fredagen den 7 april kl 14.00–18.00 samt lördag den 8 april kl 08.00-11.00. Om ni anlitar Svenska Mässan alternativt annat företag så gör ni upp det direkt med dem hur bygget kan ske.

 

Preliminära tider:

Kongressen öppnar den 8 april kl 14.00 och stänger den 12 april kl 14.00. Montern måste vara klar den 8 april kl 11.00.

 

Monterrivning-utflyttning:

11 april kl 14.30–15.30 endast för utställare i Kongress foajén. Montern ska vara helt tom kl 15.30.

12 april kl 13.00–18.00 för resterande.

Ett villkor från Socialdemokraterna är att samtliga utställare i H-Hallen medverkar fram till sista passet för mässbesök. Mer detaljer för monterrivning, emballagehantering, sopor samt rutin för att skicka utrustning från Svenska Mässan får ni direkt genom Svenska Mässan.

 

Försäkringar:


Utställande företag svarar själva för försäkring av all egen monterutrustning i händelse av skada, brand, förlust eller inbrott. Det bör noteras att det är flera som har tillgång till lokalerna dygnet runt, och under kongressens öppettider svarar ni själva för säkerhet och utrustning på monterytan. 

Skicka material och utrustning:


Ni kommer att kunna skicka monterutrustning och material i normal omfattning direkt till Svenska Mässan. Förutsättningar och villkor kommer att meddelas i god tid före av Resekompani AB. 

Publicering på hemsidan www.kongresservice.se


När ni bekräftar ert deltagande genom att acceptera denna slutbekräftelse så publicerar vid det här på denna sida. 

Vi uppdaterar hemsidan löpande med uppgifter och information som ni behöver för ett lyckosamt deltagande. Programmet uppdateras också hela tiden, dock står alla tider och ramtider för dagarna fast.

 

Registrering av monterpersonal:


Vi kommer att sända er en ny länk i januari/februari 2017 där ni får göra en registrering av monterpersonal samt göra lämpliga tillval.  

Logi-hotell i Göteborg


Vi har reserverat logi i Göteborg för samtliga enligt ert önskemål. Det lämnas ingen skillnad på dig som utställare respektive deltagare, utan du bekräftar din logi i anmälan som monterarbetare. 

Frågor, justeringar och undertecknad bekräftelse med eventuellt korrigerad fakturamottagare, referens, ordernummer samt med ert organisationsnummer skickas till; Resekompani AB, Kyrkogatan 12, 811 34 Sandviken eller scannas och mejlas till e-post: jan@resekompani.se. Vid kontakt gällande ovan ring telefon: 070-655 30 35 alt. e-post: jan@resekompani.se

 

Gods:

Socialdemokraternas Partikongress

Svenska Mässan

Att: Utställande företag, monternummer

Mässans Gata 6

412 51 GÖTEBORG

 

Godsmottagningen brukar säga att några dagar innan inflytt kan de ta emot gods och skicka upp till montrarna. Det är väldigt viktigt att alla utställare som skickar gods hit anmäler ankomst via denna länk: http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se.

 

Den finns även via inloggningen på Utställarservice Online, som du får inlogg till under nästa veckan direkt från Svenska mässan

 

Socialdemokraternas kongressinformation och program:

http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Trygghet-i-en-ny-tid-i-fokus-pa-kongressen/

 

Följande utställare har valt att ställa ut under Socialdemokraternas partikongress 2017

STANDARDMONTER

Monter om 2x3 m eller 3x3 m.

Pelarbord, barstolar och matta ingår, samt utställar-appen.

SPECIALLÖSNINGAR

Digitala möjligheter, och hjälp med monterdesign utöver standardmontern.

ROLL-UP

Annonsplats på roll-up-torget.

KONTAKTPERSON

 

Jan Forsstedt

Telefon: 070–655 30 35

E-post. jan@resekompani.se

 

KONTAKT SPECIALLÖSNINGAR

 

Lennart Åkerhielm

Telefon: 070–276 05 84

E-post. lennart@bantorget.com